Ensinistrament a domicili

CHAMÁN és un projecte personal que neix de la passió pels gossos i el desig d’ajudar a millorar les relacions de convivència, per tenir una vida feliç, integrant al nostre gos en la família.

Educació
&
Ensinistrament

Correccions
de
Conducta

Cangurs
a
Domicili

Passejos

Altres
Serveis